Bærbar PC

Alle elever på 5-10.trinn har egen bærbar PC med beskyttelsesveske og lader.

Pc-ene kommer ferdig konfigurert med program som vurderes av fagpersoner i kommunen, med fokus på læring og produksjon. Elevene er ikke administratorer på pc-en, og kan dermed ikke installere noe selv. I tillegg er det lagt inn noen begrensninger på hvilke innstillinger elevene kan endre på.

På skolen er pc-en koblet til kommunens trådløse nettverk. Dette nettverket har begrensninger som gjør at elevene ikke kan besøke nettsteder som utgjør en sikkerhetstrussel eller inneholder støtende og diskriminerende materiale, samt fremmer ekstremisme.

Hjemme bør dere koble pc-en til deres private nettverk. Da er det ingen begrensninger utenom det dere har satt selv eller som er satt av deres nettleverandør. Vi anbefaler at dere tar kontakt med denne for å få hjelp til å begrense nettverket. Dere kan også benytte dere av en gratis tjeneste som heter OpenDNS for å sikre og filtrere nettverket hjemme.

Foreldre er økonomisk ansvarlige for utstyret elevene låner fra skolen, det være seg bøker, nettbrett eller pc. Beløpet for et nettbrett eller en pc er større enn en bok, og det bekymrer nok enkelte.

Dersom en digital enhet blir ødelagt, vil rektor alltid måtte vurdere om det skal kreves erstatning. Det er her snakk om hærverk og uvøren bruk, ikke uhell eller ulykker. Elevens forutsetning for å håndtere utstyret og alderen på utstyret skal selvsagt tas i betraktning, og skolen er i dialog med hjemmet før eventuelt krav sendes. Beløpet vil uansett aldri beløpe seg på mer enn 5000 kr, jf. Lov om skadeserstatning §1-1 og 1-2. Vi anbefaler forøvrig foresatte å ta kontakt med deres forsikringsselskap for å innlemme den digitale enheten i innboforsikringen.

Vi oppfordrer i sterkeste grad til at elevene tar med seg sin pc hjem, da dette etter hvert vil bli det viktigste læringsverktøyet for elevene. For at eleven skal kunne ta med seg sin PC hjem, må foresatte samtykke i dette i Visma Flyt Skole.

Avtalen om utlån av PC til elever i Holmestrandsskolen skal godkjennes digitalt i Visma Flyt Skole. Du kan også lese avtalen her.