Nettbrett

Alle elever fra 1. til 4.trinn i Holmestrand får utlevert en iPad med deksel og lader.

iPadene kommer ferdig konfigurert med apper som vurderes av fagpersoner i kommunen, med fokus på læring og produksjon. I oppstarten vil det naturligvis være en del utprøving, men etter hvert vil vi ha en god oversikt over hvilke apper vi bruker på hvilke klassetrinn.

Det er ikke mulig å legge inn privat Apple ID på disse iPadene. Dersom dere ønsker noen av appene skolen bruker på deres egne nettbrett, må dere selv kjøpe disse.

På skolen er iPaden koblet til kommunens trådløse nettverk. Dette nettverket har begrensinger som gjør at elevene ikke kan besøke nettsteder som utgjør en sikkerhetstrussel eller inneholder støtende og diskriminerende materiale, samt fremmer ekstremisme.

Hjemme bør dere koble iPaden til deres private nettverk. Da er det ingen begrensinger utenom det dere har satt selv eller som er satt av deres nettleverandør. Vi anbefaler at dere tar kontakt med denne for å få hjelp til å begrense nettverket. Dere kan også benytte dere av en gratis tjeneste som heter OpenDNS for å sikre og filtrere nettverket hjemme.

Foreldre er økonomisk ansvarlige for utstyret elevene låner fra skolen, det være seg bøker, nettbrett eller pc. Beløpet for et nettbrett eller en pc er større enn en bok, og det bekymrer nok enkelte.

Dersom en digital enhet blir ødelagt, vil rektor alltid måtte vurdere om det skal kreves erstatning. Det er her snakk om hærverk og uvøren bruk, ikke uhell eller ulykker. Elevens forutsetning for å håndtere utstyret og alderen på utstyret skal selvsagt tas i betraktning, og skolen er i dialog med hjemmet før eventuelt krav sendes. Beløpet vil uansett aldri beløpe seg på mer enn 5000 kr, jf. Lov om skadeserstatning §1-1 og 1-2. Vi anbefaler forøvrig foresatte å ta kontakt med deres forsikringsselskap for å innlemme den digitale enheten i innboforsikringen.

Vi oppfordrer i sterkeste grad til at elevene tar med seg sin iPad hjem, da dette etter hvert vil bli det viktigste læringsverktøyet for elevene. For at eleven skal kunne ta med sin iPad hjem, må foresatte samtykke i dette i Visma Flyt Skole.

Avtalen om utlån av nettbrett til elever i Holmestrandsskolen skal godkjennes digitalt i Visma Flyt Skole. Du kan også lese avtalen her.