Læringsressurser på nett

Office 365
Portal med blant annet samarbeidsverktøy og nettversjoner av de kjente Office-programmene. Krever Feide-innlogging

Microsoft Teams
Samarbeidsverktøy mellom elever og lærere

Intowords
Verktøy som gir lese- og skrivestøtte på bokmål, nynorsk, engelsk, svensk, dansk, tysk og nederlandsk. Krever Feide-innlogging

iktplan.no
Nettside for øving i digitale ferdigheter

Kidsa koder
Oppgaver for å lære programmering

Elevkanalen
Digitalt læremiddel i norsk, matematikk, KRLE, samfunnsfag og naturfag

NRK Skole
Videoportal til bruk i blant annet norsk, matematikk, KRLE, samfunnsfag, naturfag, mat og helse

Creaza
Kreativt læremiddel for digital historiefortelling og tankekartverktøy fra Mindomo

Kikora
Øvingsverktøy i matematikk

Barnetrinnet

Salaby
Nettbasert læremiddel i alle fag i grunnskolen, Feide-innlogging

Multi
Nettbasert læremiddel i matematikk, med Feide-innlogging

Salto
Nettbasert læremiddel i norsk, med Feide-innlogging

Zeppelin
Elevnettsted i norsk

Stairs
Elevnettsted i engelsk, med lydfiler til engelskverket (Lydfilene krever Feide-innlogging)

Mylder
Elevnettsted i naturfag og samfunnsfag

Midgard
Elevnettsted i samfunnsfag

Yggdrasil
Elevnettsted i naturfag

Kor Arti
Digital plattform for å lære musikk og sang

Ungdomstrinnet

Faktor
Nettbasert læremiddel i matematikk

Nye Kontekst
Nettbasert læremiddel i norsk

KRLE-nett
Elevnettsted i KRLE

Eureka
Elevnettsted i naturfag