Visma Flyt Skole for foresatte i Sande kommune skoleåret 2019-2020

Fra skolestart 2019 vil alle skolene i Sande ta i bruk nytt skoleadministrativt system, Visma Flyt Skole.

Her kan du som foresatt logge deg inn og kommunisere med skolen, melde fra om og følge med på elevens fravær, vurderinger og karakterer, søke om permisjon, søke om og redigere SFO-plass, gi diverse samtykker m.m.

For fullstendig bruksanvisning på Visma Flyt Skole for foresatte, kan du se her: Visma Flyt Skole for foresatte skoleåret 2019-2020.

Det finnes også en app for smarttelefoner, hvor du kan kommunisere med skolen og melde fra om fravær. Dette er den foretrukne kommunikasjonskanalen med skolen.

Hva må du som foresatt gjøre?

  • Logge deg inn på https://skole.visma.com/holmestrand med ID-porten
  • Sørge for at kontaktinformasjonen som er registrert på deg er korrekt
  • Samtykke i de ulike samtykkene (dette er særlig viktig for utlån av digital enhet og for at eleven skal kunne ta med digital enhet hjem fra skolen
  • Laste ned appen slik at du kan kommunisere med skolen og melde fra om fravær

For spørsmål om Visma Flyt Skole tar du kontakt med skolen til ditt barn.

Visma Flyt Skole for foresatte i Sande kommune skoleåret 2019-2020