Visma Flyt Skole for foresatte i Holmestrand skoleåret 2019-2020

Fra skolestart i år vil skolene i Holmestrand begynne med en app for foresatte. Appen erstatter sms-løsningen vi hadde i fjor og kan også brukes til å melde fravær. For mer informasjon om appen og hvordan du laster den ned, kan du se her: http://holmestrandsskolen.no/wp-content/uploads/2019/08/VFS-app-for-foresatte.pdf

Det er altså ikke lenger mulig å sende SMS til skolen! Hvis du ikke har smarttelefon, kan du sende e-post.

Hvis du trenger oppfriskning i hvordan Visma Flyt Skole i nettleser fungerer, kan du ta en titt på bruksanvisningen (oppdatert juli 2019).

På grunn av den nært forestående sammenslåingen med Sande kommune, har vi også oppdatert samtykkene våre. Dette betyr at du må samtykke i disse på nytt. Dette gjøres på https://skole.visma.com/holmestrand (det er dessverre ikke mulig å gjøre dette i appen).

Hva må du som foresatt gjøre?

  • Logge deg inn på https://skole.visma.com/holmestrand med ID-porten
  • Sørge for at kontaktinformasjonen som er registrert på deg er korrekt
  • Samtykke i de ulike samtykkene (dette er særlig viktig for utlån av digital enhet og for at eleven skal kunne ta med digital enhet hjem fra skolen
  • Laste ned appen slik at du kan kommunisere med skolen og melde fra om fravær

For spørsmål om Visma Flyt Skole tar du kontakt med skolen til ditt barn.

Visma Flyt Skole for foresatte i Holmestrand skoleåret 2019-2020