Mistet/ødelagt lader til elevens digitale enhet?

Dersom laderen til en elev-pc eller iPad blir borte, skal foresatte i hovedsak erstatte disse. Ved ødelagt lader er det rektor på skolen som vurderer hvert enkelttilfelle.

Ny lader kan bestilles på de fleste store elektronikk-kjedene.

Ved bestilling oppgir dere modellnummer på enheten (se under) eller serienummeret. Serienummeret finner dere på en lapp på undersiden av maskinen, og det begynner som oftest på S/N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuelt kan skolen være behjelpelig med å kjøpe inn fra våre leverandører. Dere vil da bli fakturert for laderen. Kontakt skolen dersom du har spørsmål.

Mistet/ødelagt lader til elevens digitale enhet?