Historien bak

Rundt 2014 ble det stadig mer tydelig at IKT-situasjonen ved skolene i Holmestrand ikke var god nok til å oppfylle lovpålagte krav og føringer. Både mangel på utstyr, kompetanse og ressurser i skolen gjorde at det ble satt i gang en prosess for å kartlegge behov og fokusområder for å sikre at elevene i Holmestrandsskolen får den digitale kompetansen de vil trenge i fremtiden og som samfunnet vil ha behov for. Kartleggingsprosessen viste at det var særlig fem fokusområder som måtte på plass for at satsningen skulle ha den ønskede effekten; delingsplattform, klientdekning, egen IKT-veileder, kommunikasjonsverktøy og kompetanseheving.

Skolene i Holmestrand vedtok å innføre Office 365 som delingsplattform, via et interkommunalt driftssamarbeid med Hof, Re, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. Det ble også besluttet å dedikere deler av investeringsbudsjettet på IKT til å kjøpe inn digitale enheter til alle elevene. I 2016 ble det ansatt en pedagogisk IKT-rådgiver som skulle ha ansvar for satsingen, og i 2017 ble det også ansatt en IKT-fagarbeider som har det tekniske ansvaret for maskinparken til skolene. Det skoleadministrative systemet ble satt ut på anbud våren 2017, hvor Visma Flyt Skole ble valgt. Dette systemet vil ivareta nåværende samt framtidige skoleadministrative oppgaver, samt arkiv- og kommunikasjonsbehov, og skal være i full drift fra skoleåret 20178/2019. Både planleggingsdager og utviklingstid blir jevnlig brukt til kompetanseheving for de ansatte.

Våren 2017 ble digitaliseringsstrategien for Holmestrandsskolen vedtatt, som fokuserer på fire satsningsområder: Digital pedagogikk, systemer og verktøy, kommunesammenslåing og samarbeid skole-hjem.

Fra og med 16.august 2017 har alle elevene fra 1-3.klasse egen iPad, og elevene fra 4-10.klasse har egen bærbar PC. Skolene og pedagogisk IKT-rådgiver jobber kontinuerlig med å tilby kompetanseheving for ansatte i skolen. I løpet av skoleåret 2017/2018 vil vi bli bedre kjent med Office 365 som delingsplattform, og begynne innføringen av Visma Flyt Skole. Vi samarbeider allerede tett med Hof kommune, slik at ved sammenslåingen 1.1.18 vil vi være på samme nivå, og vi jobber med å få Sande med på satsingen.

Historien bak