Hvordan kan du bruke Intowords?

Intowords er et Google Chrome-tillegg som kan brukes som lese- og skriveverktøy. Ved å aktivere tillegget kan elevene få lest opp bokstav- og ordlyd både på bokmål, nynorsk og engelsk.
I løpet av høsten vil elevene også få installert CD-ord på maskinen sin, et program som kan gjøre det med hvilken som helst tekst på maskinen, ikke bare i Google Chrome.
 

Hvordan kan du bruke Intowords?