Hvordan kan du installere Office 365-programmene?

PC-en elevene får fra skolen er ferdig installert med Office 2016. Via Office 365 har alle elevene i Holmestrand mulighet til å installere Office 2016 på fire maskiner til. Installasjonsfilen finner de i Office 365. Når elevene slutter på skolen, vil ikke lenger disse installasjonene være gyldige.

Hvordan kan du installere Office 365-programmene?